Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Här kan du vara med i handlingsplanens process genom digitala deltagaraktiva möten. Tillsammans tar vi fram #skolDigiplan – ett stöd för skolans kommunala och fristående huvudmän att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.

Senaste nytt

Se fler

  • Pernilla Nilsson, projektledare forskning och uppföljning 2018-08-28

    #skolDigiplan på Learning Forum 9-10 oktober

    Den 10 oktober arrangerar #skolDigiplan ett rådslag på Learning Forum om forskning om digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande. Alla kan delta, aningen på plats eller digitalt.
  • Lyssna på podcast om rådslaget i Almedalen 2018-08-15

    Podcast om rådslaget i Almedalen

    Lyssna på huvudmän och andra deltagare från skolväsendet om hur det var att delta i #skolDigiplans digitala rådslag VoteIT i Almedalen. 30 minuters intressant lyssnande på podcasten Digitalsamtal!

#skoldigiplan

Kalender Se fler

123

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket